כאן מחולקים הקורסים לפי סוג – סיורי ליקוט, סדנאות בישול, הרצאות על תזונה, שיחות על אבולוציה ועוד…

את פרטי הקורסים והסדנאות לפי תאריכים, תוכלו למצוא בעמוד כל הסדנאות והקורסים.

ליקוט

סיורם לליקוט צמחי-בר וארוחה בשטח

צלחת

תולדות התזונה האנושית

גאווהר

רפואה מקומית עתיקה

סעודה מקומית מטבח-הספריה

סעודות לימודיות מקומיות

אורי אופה לחם שאור

סדנאות בישול מקומי