מה אכלו כאן לפני 100 שנים? ולפני 1,000? מה אכלו בני האדם לפני 10,000 שנה?

ההיסטוריה והאבולוציה של התזונה האנושית בסדרת מאמרים מרתקת פרי עטו של אורי.