הפוסט המפורסם כאן הוא חלק מסדרת פוסטים שריכזנו יחד והעוסקים באריזות ותוויות מזון. זה קמח מלא שצילמתי בסופר מרקט לפני כמה ימים. אבל הוא לא באמת מלא הוא מתשעים אחוז מחלקי החיטה. החודש נכנסים סוף סוף לתוקף גליונות התיקון לתקן הקמח והלחם המלא ומעכשיו קמח מלא חייב להיות ממאה אחוז מחלקי החיטה. ה...
Posts by category