יקב ייננים מקום טלפון זני ענבים/
סוגי יין
כשר אורגני מגדלי הענבים
גליליאו גיל הרשקוביץ דן 050-5353974 קברנה סוביניון      
כרמי נועם נועם מלקינסון כנף
050-3404081
  לא כן מגדלים בעצמם
שטרן ג'וני שטרן תובל  054-3034361 קברנה, מרלו, פטיט וורדו,
קברנה פרנק וסירה