• דצמבר 17, 2011
    אורי, כמו הרמב"ם, ממליץ לאנשים לאכול פירות באופן נפרד, לא יותר מידי, ובבוקר על בטן ריקה. אך אורי ...