• יולי 4, 2009
    כתב: אורי מאיר-צ'יזיק לפני שבועות מספר נערך הכנס השנתי של חבר הנאמנים באוניברסיטת חיפה. השנה, נבח...