מרוות ירושלים:

חטמית זיפנית:

אספרג החורש:

חרחבינה מכחילה: