תודות לעידו גרומר שצילם את סיור הליקוט של פורום התושבים למען טבע עירוני ואיכות הסביבה בתל-אביב-יפו, שנערך ברמת אביב ב-1.5.10